Rekomendacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie