O nas

Przedszkole istnieje od 1978r.Znajduje się na osiedlu Podleśna, w pobliżu Lasu Miejskiego, z dala od ruchliwych ulic. Początkowo placówka funkcjonowała jako przedszkole 5 oddziałowe. W związku z zaistniałymi potrzebami (duża liczba dzieci) od 01.10.1979r. zorganizowano jeszcze jeden oddział. Pierwszą dyrektorką była pani Teresa Mrówczyńska. Od roku 1988 funkcję tą sprawuje Jolanta Jastrzębsk...
2015-09-01
Dyrektor                                    Wicedyrektor                                 Menager Jolanta Jastrzębska                       Barbara Dubrowska                      Piotr Jastrzębski           
zabawa podstawową formą działalności dziecka: bawimy się ucząc, uczymy się bawiąc, standardy pracy oparte są na zasadach obowiązujących w Szkołach Promujących Zdrowie, współpraca z rodzicami odbywa się zgodnie z wypracowanym kontraktem, przedszkole promuje wartość wychowania przedszkolnego i jest pozytywnie postrzegane w środowisku....
stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju i osiągania dojrzałości szkolnej, wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci poprzez umożliwienie uczestniczenia w różnorodnych formach pedagogizacji, dbanie o dobry klimat społeczny, sprzyjający efektywnej współpracy całej społeczności przedszkolnej, nawiązywanie współpracy z instytucjami lokalnymi działającymi na rzecz edukacji mał...
Irena Kwinto 23.01.1914 - 1.02.1981 Pisarka, poetka, mieszkała w Lidzbarku Warmińskim.Pisała dla dzieci. Była związana z ziemią warmińsko - mazurską.Kawaler Orderu Uśmiechu Uroczystość nadania imienia odbyła się w 1993r. z okazji 15-lecia Przedszkola. „Nasza Patronka Irena Kwintowa" Ubierała baśnie w słowa. Pisała o Łynie, przyjaźni, o lesie i nawet o ...
2015-09-01
Eedukacja i promocja zdrowia na stałe została wpisana w koncepcję pracy naszego Przedszkola. Dbamy o zdrowy styl życia całej Społeczności Przedszkola, również po jego przekształceniu w niepubliczne Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej w Olsztynie. Priorytetem w naszej pracy jest dbanie o atmosferę sprzyjającą efektywnej współpracy na rzecz wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków. Nasze działania koncentrują się na edukacji motywującej dzieci, pracowników i rodziców do dokonywania zdrowych  wyborów  w sprawie swojego stylu życia, do odpowiedzialności za zdrowie własne, a także innych ludzi w swoim otoczeniu, a szczególnie dzieci.