Aktualności

2023-04-03
2023-04-01
W związku z planami wprowadzenia 4 dniowego tygodnia pracy, Przedszkole Szesnastka zostało wytypowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do pilotażowego wdrożenia tej zmiany. Od kwietnia dzieci będą przebywały w budynku Przedszkola od poniedziałku do czwartku, zaś w piątki zajęcia odbywać się będą w formie on-line. Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania celowego w kwocie 640 zł miesięcznie za opiekę nad dzieckiem w piątki. Jedyny warunek, to wyrażenie zgody na takie rozwiązanie. Prima Aprilis!!!!!!!!! :-)))
Rekrutacja na nowy rok szkolny 2022/2023 Szczegóły na http://www.szesnastka.olsztyn.pl/42,rekrutacja_2022_2023
2021-03-27
   Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli od 27.03 do 11 kwietnia na stronie https://www.gov.pl/.../zawieszenie-pracy-stacjonarnej... Przedszkola Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne - dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, - dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, - innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce. Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola . Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. § 2. 1. Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: 1) przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego; 4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek: 1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 2) rodziców dzieci, którzy: a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, e) wykonują działania ratownicze, f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, – 3 – j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.
2021-03-27
Przedszkole Szesnastka pomaga ! Kolejny raz społeczność naszego Przedszkola aktywnie włączyła się do akcji na rzecz potrzebujących.  Cieszymy się, że w tym trudnym dla wszystkich czasie, myślicie również o innych i dzielicie się dobrem. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom  w imieniu podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej  w Dobrym Mieście.
2021-03-09
Podarujmy radość i uśmiech potrzebującym !!!
2020-08-30
Drodzy Rodzice, prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w Przedszkolu Szesnastka w nowym roku szkolnym 2020/2021.
2020-04-10
W tym roku nie będziemy mogli pójść  do kościoła ze święconką  z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jednak to, że tradycyjna święconka w kościołach jest odwołana, nie oznacza, że trzeba z niej zupełnie zrezygnować. Możemy przygotować i poświęcić koszyczek wielkanocny w Wielką Sobotę, ale możemy, także pobłogosławić pokarmy przed niedzielnym śniadaniem wielkanocnym. Księża wskazują jednak, że prawidłowo obrzęd błogosławieństwa pokarmów w domu powinno przeprowadzić się w Niedzielę Wielkanocną. Pamiętajmy więc o tym przed rodzinnym śniadaniem.
2020-04-02
Drodzy Rodzice, Przedszkole jest zamknięte, jednak gdybyście potrzebowali się z nami skontaktować, jesteśmy dostępni pod numerem telefonu: 608828982 Życzymy Wam zdrowia i nie możemy się doczekać spotkania  
Zapraszamy do przeczytania felietonu  pt. "Dziękuję, że jesteś moim pomocnikiem" autorstwa naszej Pani pedagog Małgorzaty Pacholczyk
2020-03-19
Zachęcam do lektury i życzę dużo ZDROWIA, cierpliwości, wytrwałości i wzajemnego zrozumienia. Nauczycielka i pedagog przedszkola Szesnastka M. Pacholczyk
2020-03-16
Drodzy Rodzice, w naszym Przedszkolu wprowadzamy skuteczny sposób komunikowania się między rodzicami, a nauczycielkami poszczególnych grup. Wykorzystamy do tego aplikację ClassDojo. Dzięki temu będziemy wspomagać Was w rozwijaniu umiejętności naszych przedszkolaków. W ten sposób przekażemy aktualności, zadania do wykonania oraz różne pomysły na zabawy edukacyjne, wymianę zdjęć. Umożliwi to nam wzajemną interakcję. W obecnej sytuacji Przedszkole Szesnastka funkcjonuje, dostosowując się do nowej rzeczywistości. Mamy nadzieję, że spodoba Wam się ta propozycja, wszystkie rodziny dołączą do nas i zapiszą się do ClassDojo! Rodzice, możecie używać ClassDojo na każdym urządzeniu: to prosta, darmowa aplikacja na iOS i Android, można jej także używać bezpośrednio z komputera na: www.classdojo.com. Zaproszenie do klasy/grupy Waszego dziecka zostanie wysłane poprzez wskazany w karcie adres e-mail. Ważna informacja: dołączyć do klasy można jedynie poprzez stronę internetową na komputerze. Po potwierdzeniu dołączenia, możliwe jest ściągnięcie aplikacji na telefon i zalogowanie się w niej. Rodzice - czekajcie na informację od nauczycielek grup.
2020-02-18
REKRUTACJA  na rok szkolny 2020/2021   Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 20 stycznia - 7 lutego 2020 r. Rodzice dzieci uczęszczających, potwierdzają chęć korzystania z usług przedszkola, przedkładając dyrektorowi kartę potwierdzającą zgłoszenie dziecka do Przedszkola. Karty potwierdzające zgłoszenie dziecka do Przedszkola wydawane i przyjmowane są przez nauczycielki poszczególnych grup. Karta powinna być wypełniona we wszystkich polach. Na karcie wymagane są podpisy obojga Rodziców.   3 - 28 lutego 2020 r. Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dzieci, które po raz pierwszy zapisywane są do przedszkola. O zapisie dzieci do poszczególnych grup decyduje ilość wolnych miejsc w poszczególnych grupach. do 10 marca 2020 r. Wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.  Dzieci niezakwalifikowane mogą być zapisane na listę rezerwową i oczekiwać na miejsce. W roku szkolnym 2020/2021 planowane są następujące grupy wiekowe: 2,5 i 3 latków, 3 latków, 4 latków, 4 i 5 latków, 5 i 6 latków, 6 latków. Karty zgłoszeń dzieci, które po raz pierwszy zapisywane są do przedszkola, będą przyjmowane w gabinecie dyrektora w dniach: poniedziałek         1200 - 1700 środa              1400 - 1600 czwartek          1230 - 1630  
2020-03-11
Szanowni Rodzice, zgodnie z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 11 marca 2020 r. od poniedziałku 16 marca, do środy 25 marca Przedszkole będzie zamknięte. W czwartek 12 marca i w piątek 13 marca Przedszkole będzie czynne dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu. Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
2019-12-24
Wigilia to nie jest czas, gdy jest prezentów moc✨
2019-09-04
Przedstawiamy terminy najbliższych teatrzyków i koncertów Filharmonii w naszym przedszkolu: Teatrzyki: 11 września - godz. 9.30, 30 października - 9.15, 20 listopada - 11.00 Koncerty: 18 września, 2 października, 6 listopada, 11 grudnia - godz. 9.00 Przypominamy o punktualnym przyprowadzaniu dzieci do przedszkola, żeby miały możliwość skorzystać z tego, co dla nich przygotowaliśmy.  
Drodzy Rodzice! W związku z organizacją pracy przedszkola w okresie długiego weekendu majowego, prosimy o zdeklarowanie obecnośći dziecka w dniach: 29.04. (poniedziałek), 30.04. (wtorek) oraz 02.05. (czwartek) u nauczycielek w grupach. Dziękujemy!
2019-03-14
Na pewno każdy nie może doczekać się nadejścia wiosny. Już za tydzień będziemy świętować pierwszy dzień wiosny! Poniżej plan na ten dzień :) 
2019-02-05
Już w najbliższą środę w naszym Przedszkolu odbędzie się bal karnawałowy. Zapraszamy do wypożyczania strojów dla dzieci. Przypominamy, że ze względów bezpieczeństwa naszych podopiecznych prosimy o niewyposażanie dzieci w elementy stroju takie jak różdżki, miecze itp.
2019-01-31
Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2019/2020. Szczegółowe informacje zawarte są w pliku.
2019-01-25
Zapraszamy Rodziców do zapisów na indywidualne konsultacje z psychologiem!
2019-01-24
Dnia 13 lutego 2019 r. odbędzie się bal karnawałowy! Tego dnia przychodzimy do Przedszkola w strojach karnawałowych :)
Pomaganie jest dziecinne proste! Zagrajmy razem w Przedszkolu Szesnastka im. Ireny Kwintowej w Olsztynie - piątek 11 stycznia! Cała zbiórka z szesnastkowej orkiestry zostanie przekazana podczas finału w niedzielę 13.01.2019 r. Szczegóły poniżej. Zapraszamy!
2019-01-07
Zapraszamy na mszę świętą w intencji dzieci, rodziców i pracowników naszego Przedszkola oraz jasełka w wykonaniu dzieci z grupy VIII "Gwiazdki" - niedziela 13.01.2019 r w Parafii św. Józefa w Olsztynie.
2019-01-07
Przedszkole Szesnastka ponownie gra razem z WOŚP! Zagraj razem z nami!
2018-12-10
Drodzy Rodzice! Serdecznie zapraszamy na świąteczne uroczystości w naszym Przedszkolu!
W dniu 26 listopada 2018 r. obchodzimy w naszym Przedszkolu Dzień Pluszowego Misia!
Serdecznie zapraszymy Rodziców na wykład z Panią psycholog Dorotą Hermanowicz, który odbedzie sie 21 listopada 2018 r.
Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym z okazji nadchodzących urodzin Olsztyna!
OGŁOSZENIE Od 2 października 2018 r. rozpoczynają się w naszym Przedszkolu zajęcia dodatkowe.
OGŁOSZENIE Szanowni Rodzice! W dniu 25 września 2018 r. (wtorek) w godz. 9:00 – 11:00 wykonywane będą w naszym przedszkolu pamiątkowe zdjęcia (indywidualne i grupowe).
2018-09-07
Zachęcamy rodziców do zapoznania się zPlanem Wychowawczo-Profilaktycznym naszego przedszkola na rok 2018/2019. Dokument dostępny w zakładce "Strefa Rodzica"....
2018-08-27
Wyprawka Przedszkolaka: ❗️❗️każda rzecz, łącznie z workiem, musi być wyraźnie i trwałe podpisana (najlepiej imieniem i nazwiskiem dziecka)❗️❗️❗️   ➡️worek materiałowy  ➡️kapcie ➡️ubrania na zmianę (w szczególności majtki, rajstopy, spodnie, drugie kapcie) ➡️kubek do picia z atestem oraz napisem 100ºC ➡️piżama ➡️szczotka do włosów dla dziewczynek  
Dnia 20 czerwca 2018 r. (środa) odbędzie się w naszym Przedszkolu Festyn na Powitanie Lata, który będzie miał charakter futbolowy. Atrakcje na tegorocznym festynie będą związane z piłką nożną. Zapraszamy dzieci, rodziców, dziadków oraz przyjaciół i sympatyków Przedszkola Szesnastka! Czekamy na Was w strojach piłkarskich :)
2018-05-30
Drogie Dzieci! Co prawda kalendarzowy Dzień Dziecka przypada dopiero w piątek, ale z uwagi na zbliżający się długi weekend postanowiliśmy, że w Przedszkolu Szesnastka to wyjątkowe Wasze Święto obejdziemy właśnie dziś... Czeka na Was moc atrakcji! Życzymy Wam, aby każdy Wasz dzień, zawsze - nawet, jak już będziecie dorośli - miał w sobie troszeczkę Dnia Dziecka... tej radosnej beztroski!   Wita Was słoneczny ranek, tyle dzisiaj niespodzianek, tyle przygód czeka nas. Pierwszy czerwca! Wstawać czas! Dzisiaj święto wszystkich dzieci – to szczególny dla nas dzień. Jasne złote słonko świeci, spoza chmur uśmiecha się. Dzisiaj święto wszystkich dzieci Niech nam pięknie słońce świeci! Wszyscy śmieją się od rana, każda buzia roześmiana. Czar zabawy dziś panuje, każde serce się raduje. Oj! Jak ptaszki dziś śpiewają Tak życzenia Wam składają... Dyrekcja i Pracownicy Przedszkola Szesnastka im. I. Kwintowej w Olsztynie <3
2018-05-28
Z radością zawiadamiamy, że uczestnicy koła plastycznego z naszego przedszkola zostali laureatami konkursu organizowanego przez SP 19 pod hasłem "Mój przyjaciel zwierz". Są to: Zosia Jaśkowska - I miejsce, Maja Borkowskai Maja Cybulska - II miejsce, Ada Siewerti Helenka Paderewska - wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy! A oto nagrodzone prace: ...
2018-04-17
Zapraszamy na konsultacje z psychologiem p. Dorotą Hermanowicz.
2018-04-14
Zespół ENEJ w Przedszkolu Szesnastka - 19 kwietnia 2018 r.
2018-03-31
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy wszystkim: W koszyku - obfitości,  w serduszku - miłości,  w jajkach - niespodzianek,  w Dyngusa – wody dzbanek! I oczywiście zdrowia, spokoju i dobrze spędzonego czasu w gronie najbliższym...
2018-03-06
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców naszych przedszkolaków na przedstawienia i występy grupowe z okazji Dni Patronki naszego Przedszkola - Ireny Kwintowej.
2018-02-12
Zostaw 1 % podatku dla swoich dzieci!
2018-02-01
Ruszyła rekrutacja na rok szkolny 2018/2019. Szczegółowe informacje w zakładce --> Organizacja --> Rekrutacja 2018/2019
2018-01-20
Bal karnawałowy - 07.02.2018 r.
2018-01-11
Po szczegóły zapraszamy na Fanpagehttps://www.facebook.com/PrzedszkoleSzesnastkaImIrenyKwintowejWOlsztynie/ ...
2018-01-02
Zapraszamy do udziału w Noworocznym Turnieju Szachowym dla przedszkolaków  pod patronatem posła Janusza Cichonia   
2018-01-01
Życzymy wszystkim udanego, pomyślnego roku 2018! Żeby wszystkim dopisywało zdrowie i dobry humor!
2017-12-24
Niech się Wam, mili, najlepiej powodzi. Niech Wam służy szczęście o każdej godzinie. I niech Was dobrego nic w życiu nie minie. Wszystkim Pracownikom, Dzieciom, ich Rodzicom i Rodzinom oraz wszystkim Przyjaciołom Przedszkola Szesnastka, zdrowych, wesołych, pełnych miłości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie Najbliższych!  ach!  Mamy nadzieję, że Mikołaj spełni zyczenia naszych Przedszkolaków... A z nieba spadnie piękny, biały puch...!
2017-12-13
Drodzy rodzice! Serdecznie zapraszamy na świąteczne uroczystości grupowe. 
2017-12-06
Informujemy, że 14 XII i 28 XII br. nie będzie robotyki. Opłata za w/w dni zostanie potrącona przy odpłatności....
2017-12-07
„Jak rozwijać kompetencje matematyczne u dzieci w wieku przedszkolnym”
14 stycznia 2018 r. gramy w naszym przedszkolu z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy!
2017-10-02
POLECAMY NOWY ARTYKUŁ...
2017-09-18
Szanowni Rodzice! Serdecznie zapraszamy na zebrania z dyrekcją i nauczycielami naszego przedszkola, które odbędą się: - dnia 18.09.2017 r. (poniedziałek) dla grup I, II, III i IV – zebranie ogólne o godz. 15:30 w sali grupy VIII (sala gimnastyczna), następnie ok. godz. 16:00 w salach grupowych. - dnia 19.09.2017 r. (wtorek) dla grup V, VI, VII i VIII – zebranie ogólne o godz. 15:30 w sali grupy VIII (sala gimnastyczna), następnie ok. godz. 16:00 w salach grupowych.  
2017-08-30
Przypominamy, że w naszym przedszkolu rok szkolny 2017/18 zaczyna się 1. września, czyli w najbliższy piątek!
2017-08-20
​ Pamiętacie o naszej przedszkolnej akcji "Środa z książką"? Trwała w zeszłym roku szkolnym, a od września powraca! Stworzyliśmy listę książek dla dzieci w wieku przedszkolnym, chcemy ją zaktualizować w najbliższym roku szkolnym. I tu mamy ogromną prośbę do wszystkich Rodziców, Dziadków i innych naszych symaptyków. Podzielcie się z nami swoimi propozycjami tytułów, które warto wpisać na listę. Może będą to książki, które poznaliście jako dzieci? Pamiętajcie, że zależy nam na literaturze wartościowej, czyli takiej, która oprócz ładnego języka, posiadać będzie morał.  
2017-08-11
DRODZY RODZICE! Serdecznie zapraszamy nowo przyjęte Przedszkolaki na DNI ADAPTACYJNE, które odbędą się w naszym Przedszkolu w dniach: 29.08. – 30.08.2017r. w godzinach: grupa I Kaczuszki: 9:00 – 11:00 grupa II Kasztanki 11:00 – 13:00 31.08.2017r. w godzinach: grupa I Kaczuszki: 9:00 – 11:00 grupa II Kasztanki: 9:00 - 11:00 Podczas dni adaptacyjnych dzieci zapoznają się ze środowiskiem przedszkolnym oraz zarysem codziennego rytmu przedszkolnego. Prosimy o przyniesienie tego dnia obuwia na zmianę dla dziecka oraz rodzica. Ze względu na sprawną organizację prosimy, aby z dzieckiem przyszła jedna osoba dorosła.   Czekamy na Was ! :)
2017-07-31
Dla niektórych wakacje trwają już od miesiąca, a dla innych rozpoczęły się dzisiejszego popołudnia... Niezależnie od tego - wszystkim życzymy udanego wypoczynku, wspaniałych wspomnień i pięknej pogody! Przesyłamy kilka złotych rad ujętych w wierszyku...    Wakacyjne rady Głowa nie jest od parady i służyć ci musi dalej. Dbaj więc o nią i osłaniaj, kiedy słońce pali. Płynie w rzece woda, chłodna, bystra, czysta. Tylko przy dorosłych  z kąpieli korzystaj. Jagody nieznane  gdy zobaczysz w borze, nie zrywaj! nie zjadaj! bo zatruć się możesz. Urządzamy grzybobranie. Jaka rada stąd wynika? Gdy jakiegoś grzyba nie znasz, Nie wkładaj go do koszyka.  
2017-06-24
Drodzy Rodzice i Przyjaciele Przedszkola Szesnastka! Już w najbliższą sobotę 24.06.2017r., o godz.9.30 zapraszamy na UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017, które odbędzie się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Kościuszki 39. Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania <3  
2017-06-21
Drodzy Rodzice! Zachęcamy do przeczytania artykułu pt: "TWOJE DZIECKO ZACHOWUJE SIĘ ŹLE? POMYŚL O TYM JAK SPĘDZASZ Z NIM CZAS?" w nawiązaniu do realizacji Planu Profilaktyczno-Wychowawczego w naszym przedszkolu. Artykuł można przeczytać tutaj: https://mataja.pl/2017/06/twoje-dziecko-zachowuje-sie-zle-pomysl-o-tym-jak-spedzasz-z-nim-czas/
2017-06-19
Dnia 19.06.2017 (poniedziałek) o godz. 9.00 nasze przedszkolaki będą uczestniczyć w  koncercie muzyków z zaprzyjaźnionej Filharmonii Warmińsko- Muzycznej.
2017-06-08
Drodzy Rodzice! Serdecznie zapraszamy na festyn do naszego ogrodu przedszkolnego dnia 08 VI  2017r. (czwartek) od godz. 16.00 do 18.00. Wszystkich uczestników prosimy o ubranie się w kolorach grup oraz zabranie ze sobą dobrego humoru. W programie wiele atrakcji takich jak: zabawy integracyjne w grupach wspólne tańce zumby stoisko z ciepłymi posiłkami kawiarenka maskotka niespodzianka karetka pogotowia z pokazem udzielania   pierwszej pomocy przejażdżka quadem prezentacja motocykla, koparki, paralotni klocki edukacyjne kącik plastyczny malowanie twarzy konkurs z nagrodami „fotobudka” wspólne malowanie na temat: „Mój ulubiony bohater z bajki” eksperymenty tworzenie obrazu łąki przez wszystkich uczestników festynu karetka pogotowia z pokazem udzielania pierwszej pomocy
2017-06-01
Drodzy Rodzice! 1.06.2017 (czw)  obchodzimy DZIEŃ DZIECKA Prosimy aby dzieci były uczesane w szalone fryzury i ubrane w dwie różne skarpety. Tego dnia  dzieci mogą przynieść zabawki z domu.
2017-04-16
Gdy nadejdzie Wielkanocny poranek Niech spełnią się życzenia tęczowych pisanek... Mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych, Bogatego zająca i kurczaczków puszystych. Świątecznego nastroju, biesiady obfitej, Lukrowego baranka, a w dyngusa - głowy wodą zmytej!  Mimo, że Wielkanoc zamieniła się pogodą z Bożym Narodzeniem, życzymy wszystkim Pracownikom, Rodzicom, Dzieciom i Przyjaciołom Wesołego Alleluja! 
2017-04-12
W środę 12 kwietnia o godz.10.45 dzieci z naszego przedszkola obejrzą teatrzyk pt."Królewna Śnieżka".
2017-04-08
Śpieszymy poinformować, iż główną laureatką w konkursie plastycznym na najpiękniejszą kartkę z okazji 5-tych urodzin Przedszkola Miejskiego nr 5 została AMELIA ŻUK z gr. VII naszego przedszkola. Wyróżnienia w konkursie otrzymały także: IGA KRUMINIS – KASZKIEL z gr. VI i ZOSIA KITA z gr.VIII. Wszystkie prace zostały wykonane podczas zajęć koła plastycznego prowadzonego przez panią Mirosławę Głażewską. Gratulujemy!   A oto nasze prace konkursowe:  
2017-03-22
Dnia 22.03.2017r. (środa) o godz. 10.45 dzieci z naszego przedszkola obejrzą teatrzyk pt. "Pszczółka Kaja".
2017-03-15
Dnia 15.03.2017r. (środa) o godzinie 9.00 dzieci będą uczestniczyć w koncercie muzyków z Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.
2017-03-13
Drodzy Rodzice! Już w najbliższy poniedziałek (13.03.2017) obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ MATEMATYKI. Z tej okazji będziemy klasyfikować.
2017-03-01
Drodzy Rodzice! W marcu obchodzimy Dni Ireny Kwintowej - patronki naszego Przedszkola. Zapraszamy rodziców z dziećmi do udziału w konkursie plastycznym: „Baśniowy świat Ireny Kwinto” Technika dowolna, format A3 lub A4. Termin składania prac do 20.03.2017r. u nauczycielek grup.
2017-02-22
Dnia 22 lutego (środa) o godz. 10.45 dzieci z naszego przedszkola obejrzą teatrzyk pt. "Wyczarowanka".
2017-02-16
Szanowni Rodzice! Zapraszamy 16.02.2017 (czwartek) w godz.15.45 – 17.00  w grupie VIII „Gwiazdki” na projekcję wykładu prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i zajęć z edukacji matematycznej z udziałem dzieci z naszego Przedszkola. Wykład i zajęcia będą dotyczyły wspomagania dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia.
2017-02-14
We wtorek 14.02.2017r. obchodzimy w Naszym Przedszkolu DZIEŃ KISZONEK ! Wszystkie dzieci z grup przynoszą tego dnia informacje przygotowane wraz z rodzicami na temat kiszonek, między innymi: Co to są kiszonki? Co można kisić? Dlaczego kisimy warzywa? Wartości odżywcze kiszonek, itp. Dodatkowo dzieci mogą przygotować przepisy na kiszonki przedstawione w formie ilustrowanej – zachęcamy ! Tego dnia przychodzimy ubrani na zielona, biało lub buraczkowo :)
2017-02-03
REKRUTACJA na rok szkolny 2017/2018 Zasady rekrutacji do Przedszkola Szesnastka im. Ireny Kwintowej, zgodnie z  § 10 Statutu:   Pierwszeństwo zapisu do Przedszkola Szesnastka im. Ireny Kwintowej mają Rodzice dzieci uczęszczających już do naszej placówki, którzy regularnie uiszczają opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. Rodzice dzieci uczęszczających, potwierdzają chęć korzystania z usług przedszkola, przedkładając dyrektorowi kartę potwierdzającą zgłoszenia dziecka do Przedszkola na kolejny rok szkolny w terminie do 10 lutego 2017 r. W przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017, nie zapewnia się miejsca na rok szkolny 2017/2018. Składanie kart zgłoszeń dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny obowiązuje rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola. karty zgłoszeń wydawane są i przyjmowane od 1 do 28 lutego 2017 r., za dzieci zakwalifikowane do przedszkola, rodzice uiszczają opłatę (tzw. wpisowe) w kwocie 200 zł, wpisowe gwarantuje rodzicom, możliwość kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnych latach, kwota wpisowego nie podlega zwrotowi, powinna być zapłacona po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola. Zapisy do przedszkola dokonywane są w kolejności zgłoszeń do danej grupy wiekowej. Decyzję w sprawie kwalifikacji dzieci do przedszkola podejmuje dyrektor. Decyzja dyrektora jest decyzją ostateczną. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku szkolnego w przypadku wolnych miejsc.   Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 26 stycznia - 10 lutego 2017 r. Rodzice dzieci uczęszczających, potwierdzają chęć korzystania z usług przedszkola, przedkładając dyrektorowi kartę potwierdzającą zgłoszenie dziecka do Przedszkola. Karty potwierdzające zgłoszenie dziecka do Przedszkola wydawane i przyjmowane są przez nauczycielki poszczególnych grup.  Karta powinna być wypełniona we wszystkich polach. Na karcie wymagane są podpisy obojga Rodziców.   1 - 28 lutego 2017 r. Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dzieci, które po raz pierwszy zapisywane są do przedszkola. O zapisie dzieci do poszczególnych grup decyduje ilość wolnych miejsc w poszczególnych grupach. do 10 marca 2017 r. Wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2017/2018. Dzieci niezakwalifikowane mogą być zapisane na listę rezerwową i oczekiwać na miejsce. W roku szkolnym 2017/2018 planowane są następujące grupy wiekowe:   2,5 i 3 latków, 3 latków, 4 latków, 4 i 5 latków, 5 i 6 latków, 6 latków.   Karty zgłoszeń dzieci, które po raz pierwszy zapisywane są do przedszkola, będą przyjmowane w gabinecie dyrektora w dniach: poniedziałek             1200 - 1700 środa                         1400 - 1600 czwartek                   1230 - 1630
2017-01-25
Drodzy Rodzice! W środę (25.01.2017) obchodzimy „ŚWIĘTO  LICZENIA”. Prosimy aby dzieci w tym dniu przyszły ubrane w kapelusze lub opaski matematyczne. Dzieci z grup I ,II, III, IV - wykonują opaski lub kapelusze z figurami geometrycznymi. Dzieci z grup V, VI, VII, VIII – wykonują opaski lub kapelusze z liczbami. Tego dnia, przy odbiorze dziecka z przedszkola, każdy przedszkolak otrzyma zadanie do domu (np. policz drzewa iglaste przy ogrodzeniu przedszkola). Bardzo prosimy aby wspólnie z dzieckiem wykonać zadanie – wpisać wynik na pasku papieru i przynieść go na drugi dzień do przedszkola.
2017-01-13
Zapraszamy na Jasełka i Mszę  15 stycznia 2017 r. w Kościele św. Józefa grupa GWIAZDKI i DZWONECZKI po Mszach św. przedstawią Jasełka . Po Mszy św. , która rozpoczyna się o godz. 13:00 - występuje grupa VIII GWIAZDKI - około godz. 14:00 Po Mszy św. , która rozpoczyna się o godz. 15:00 - występuje grupa DZWONECZKI -około godz. 16:00 Msza św. o godz. 15:00 odprawiana jest w intencji Społeczności Przedszkola Szesnastka im. Ireny Kwintowej w Olsztynie.  Serdecznie zapraszamy!
2017-01-11
Kochani Rodzice! 11 stycznia (środa), Wasze pociechy będą bawić się na SZESNASTKOWYM BALU KARNAWAŁOWYM Bal odbywać się będzie w godzinach przedpołudniowych. Mile widziane ciekawe stroje karnawałowe :-)
2017-01-09
ZAPRASZAMY RODZICÓW Z DZIEĆMI NA ŚPIEWANIE KOLĘD, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ O9.01.2017R. (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 16.00 W SALI GIMNASTYCZNEJ (SALA GR. VIII). MILE WIDZIANI RODZICE GRAJĄCY NA INSTRUMENTACH. W ZWIĄZKU Z ZAPEWNIENIEM WŁAŚCIWEJ ORGANIZACJI, PROSIMY O ZAPISYWANIE SIĘ U NAUCZYCIELEK GRUP.
2017-01-09
Kochani Rodzice, jeśli chcecie aby Wasze dziecko we wrześniu z uśmiechem na twarzy przekroczyło próg naszego Przedszkola, zapraszamy już 16 stycznia 2017 r. na kolejna edycję zajęć adaptacyjno - edukacyjnych dla przyszłych przedszkolaków. Zajęcia będą odbywały się w każdy poniedziałek w godz. 16.15 - 18.15. W najbliższy poniedziałek 09 stycznia 2017 r. o godz. 16.00 zapraszamy zainteresowanych rodziców na zebranie organizacyjne. Zapisy na zajęcia adaptacyjno - edukacyjne można dokonać drogą mailową: przedszkole@szesnastka.olsztyn.pl lub pod numerem telefonu: 89 526 00 70 , 89 526 95 76   SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! :)
2017-01-09
9 stycznia (poniedziałek) o godz. 9.00 dzieci z naszego przedszkola obejrzą teatrzyk pt. "Kotek i kogutek".
2016-12-24
Drodzy Rodzice, Dzieci, Pracownicy, Przyjaciele naszego Przedszkola:  Niech te święta spokój Wam przyniosą,  a radość chodzi za Wami krok w krok. Niechaj dostarczą tyle optymizmu, by starczyło na cały Nowy Rok
2016-12-14
Dnia 14 grudnia (środa) o godz.10.45 dzieci z naszego przedszkola obejrzą teatrzyk pt."Smok".
2016-12-13
Zapraszamy na „Pogadankę o zdrowym odżywianiu” 13 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 15.30  Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej, sala gimnastyczna Moderatorem spotkania będzie  Pani Joanna Żurek - mama Marianki, Pawła i Michała Będziemy rozmawiać o: • Jak radzić sobie z przeziębieniami i zapobiegać chorobom • O potrzebie smaku słodkiego i o tym jak go zaspokajać  • O czerpaniu energii z pożywienia • Co jeść jesienią i zimą w celu wzmocnienia organizmu • Kuchenne inspiracje i pomysły kulinarne Zapewnimy smaczne przedświąteczne, słodkie niespodzianki wykonane przez dzieci.  Zachęcamy do wymiany przepisów na pyszne dania,  na świąteczny stół. Zapisy u nauczycielek w grupach do dnia 12 grudnia.  
2016-11-25
"Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś" - pod takim hasłem będziemy w  Przedszkolu  obchodzić dnia 25 listopada 2016r. (piątek) Święto Pluszowego Misia.  W tym dniu wszystkie dzieci przychodzą ze swoim ulubionym Misiem. Zachęcamy rodziców do przebrania dzieci za Misia (opaska z postacią Misia, ubranie w kolorze brązowym lub inne).
2016-11-21
Dnia 21.11.2016r. (poniedziałek) o godz.12.00 dzieci z naszego przedszkola obejrzą teatrzyk pt. "Czarodziejskie słowa".
2016-11-16
Szanowni Rodzice, Zapraszamy na wykład pt. „Zabawy na koncentrację”, który odbędzie się 16.11.2016r. (środa) w sali grupy VIII. Spotkanie poprowadzi Pani Anna Kondrzycka - psycholog z Poradni Psychologiczno --Pedagogicznej nr 3 w Olsztynie.  
2016-11-09
Dnia 09.11.2016r. (środa) o godzinie 9.00 dzieci będą uczestniczyć w koncercie muzyków z Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.
2016-11-07
  ZAPROSZENIE Kochana mamusiu i kochany Tato  będę przedszkolakiem co powiecie na to? Podczas pasowania złożę przyrzeczenie a teraz Wam daję ważne zaproszenie.        Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców maluszków na uroczystość "PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA", która odbędzie się w dniach:  7 listopada 2016r. (poniedziałek) - gr. II "Kasztanki"  8 listopada 2016r. (wtorek) - gr. I "Kaczuszki" o godzinie 16.00  
2016-11-07
W poniedziałek 7 listopada 2016r. firma PRO-ART będzie wykonywać w naszym przedszkolu zdjęcia. Do zakupienia będą: kalendarz z wizerunkiem dziecka, dwie kartki świąteczne oraz kalendarzyk na biurko. Cena zestawu - 36zł. Po dostarczeniu kalendarzy nie będzie konieczności ich zakupu.
2016-10-26
Dnia 26.10.2016r. (środa) o godz.11.30 dzieci z naszego przedszkola obejrzą teatrzyk pt. "Pinokio".
2016-10-19
Dnia 19.10.2016r. (środa) o godzinie 9.00 dzieci będą uczestniczyć w koncercie muzyków z Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.
2016-10-17
W dniach (17-28 października 2016) w naszym przedszkolu będziemy obchodzić „Urodziny Olsztyna” Wśród zaplanowanych działań w poszczególnych grupach są: Nauka piosenek o Olsztynie, poznanie nazw, zabytków symboli związanych z naszym miastem. Pieczenie chleba w grupach. Dzień zbóż- praca domowa (20.10.2016 - szczegóły u nauczycielek)      Drodzy rodzice! Prosimy o przygotowanie wspólnie z dzieckiem i przyniesienie (na czwartek) informacji, ilustracji, prac plastycznych związanych z tematem: rodzaje zbóż, co można zrobić z danego gatunku zboża, wiersze o zbożach itp. UBIERAMY SIĘ TEGO DNIA W KOLORACH ZBÓŻ! Liczymy na pomysłowość. Kiermasz warmiński” (28.10.2016).    i inne. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach: Wykonanie albumu „Olsztyn miastem moich dziadków, rodziców, moim”; (rodzice i dzieci) „Moje miasto Olsztyn” – wykonanie albumu moje ulubione miejsca w Olsztynie; (rodzice i dzieci) Konkurs- wiersz o Olsztynie (dzieci i rodzice); Prace prosimy składać do 28.10.2016 u nauczycielek grup. Format i technika prac dowolna.
2016-10-14
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej coś specjalnie dla najważniejszych i niezastąpionych nauczycieli... Tych pierwszych, wyjątkowych...
2016-09-29
W czwartek 29.09.2016r. w naszym przedszkolu odbędzie się Dzień Przedszkolaka. Tego dnia przychodzimy ubrani bardzo kolorowo, zachęcamy do "żywych", jaskrawych kolorów. Trzeba także pomyśleć o swojej głowie:) Gumki, spinki, żel do włosów niech idą w ruch! Czeszemy się w śmieszne/fantazyjne fryzury, bądź też ubieramy peruki!
2016-09-21
Dnia 21.09.2016r. (środa) o godz.10.45 dzieci z naszego przedszkola obejrzą teatrzyk pt. "Psotny chłopiec".
2016-09-20
Drodzy Rodzice! Serdecznie zapraszamy na zebranie ogólne, które odbędzie się w sali grupy VIII "Gwiazdki" o godz. 16.00 w dniach: rodzice dzieci z grup I-IV - 20.09.2016r., rodzice dzieci z grup V-VIII - 21.09.2016r. Po zakończeniu zebrania ogólnego zapraszamy na zebranie grupowe do sali grupy. Dzieci w tym czasie będą pod opieką nauczycielek w wyznaczonej grupie.
2016-09-19
W poniedziałek (19.09) od godz. 8.30 w naszym przedszkolu będą wykonywane zdjęcia dzieciom przez firmę PRO-ART. Cena kompletu 3 sztuki (1szt.-18x25 i 2 szt. 13x17 + przestrzenna składanka) wynosi 33 zł. Wzór na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na fotografowanie dziecka mogą zgłosić swoje zastrzeżenie nauczycielce w grupie. Po dostarczeniu fotografii nie będzie konieczności ich zakupu.
2016-09-01
Już wrzesień się zaczyna minął wakacji czas. Na twarzach dzieci radosna mina Przedszkole wita Nas! Sierpień się skończył, a wraz z tym końcem pożegnaliśmy wakacje i witamy nowy rok szkolny! Cieszymy się z całych sił, bo stęskniliśmy się za naszymi przedszkolakami! Nie możemy się doczekać Waszych wakacyjnych opowieści oraz naszego przedszkola wypełnionego Waszym radosnym śmiechem!
2016-08-28
"Powiedz Jasiu, powiedz Olu, gdzie najlepiej jest...? W przedszkolu!!!" Aby się o tym przekonać zapraszamy już jutro przez trzy kolejne dni na zajęcia adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną w naszej placówce. Poniedziałek, wtorek, środa - gr.I "Kaczuszki" godz. 9.00-11.00 Poniedziałek, wtorek - gr.II "Kasztanki" godz. 11.00-13.00 Środa - gr. II "Kasztanki" godz. 9.15-11.15 Prosimy o przyniesienie ulubionej maskotki dziecka oraz obuwia na zmianę. Do zobaczenia!:)
2016-07-05
Nadszedł dłuuuugo wyczekiwany przez wszystkich czas pięknych wakacji! Wszystkim Dzieciom, Rodzicom, Pracownikom i naszym Sympatykom życzymy udanego urlopu, wspaniałej pogody i niezapomnianych przygód! Do zoabczenia we wrześniu! Choć z niektórymi widzimy się jeszcze przez caaaaały lipiec, z czego bardzo się cieszymy! Bo w przedszkolu zawsze jest super! Skoro wakacje, to przypominamy sobie piosenkę, którą każdy chyba zna... Lato, lato, lato czeka Razem z latem czeka rzeka Razem z rzeką czeka las A tam ciągle nie ma nas Lato, lato, nie płacz czasem Czekaj z rzeką, czekaj z lasem W lesie schowaj dla nas chłodny cień Przyjedziemy lada dzień Już za parę dni, za dni parę Weźmiesz plecak swój i gitarę Pożegnania kilka słów Pitagoras bądźcie zdrów Do widzenia wam canto, cantare Lato, lato, mieszka w drzewach Lato, lato, w ptakach śpiewa Słońcu każe odkryć twarz Lato, lato, jak się masz? Lato, lato, dam ci różę Lato, lato, zostań dłużej Zamiast się po krajach włóczyć stu Lato, lato, zostań tu Pożegnania kilka słów Pitagoras bądźcie zdrów Do widzenia wam canto, cantare
2016-06-08
Dnia 08 VI 2016r. (środa) o godzinie 9.00 dzieci będą uczestniczyć w koncercie muzyków z Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.
2016-04-13
Dnia 13 III 2016r. (środa) o godz. 10.45 nasze przedszkolaki obejrzą w sali gimnastycznej występ iluzjonisty.
Zapraszamy na uroczystość posadzenia Dębu Pamięci dla uhonorowania aspiranta Jana Abrachamczyka, która odbędzie się we wtorek - 12 kwietnia - o godz. 15:30 w ogrodzie przedszkolnym.
2016-03-21
Dnia 21 III 2016r. (poniedziałek)   o godz. 11.00 nasze przedszkolaki obejrzą teatrzyk  pt. " Pani Wiosna" w wykonaniu pracowników naszego przedszkola. W tym dniu w miarę możliwości ubieramy się wszyscy na zielono.
2016-02-10
Dnia 10 II 2016r. (środa) o godz. 10.30 nasze przedszkolaki obejrzą teatrzyk pt. " Wilk i zając".
2016-02-08
Informujemy, że nasze przedszkole przystępuje do ogólnopolskiego projektu  "Katyń ocalić od zapomnienia".    W związku z tym poszukujemy rodziny wśród naszych przedszkolaków oraz pracowników,  która straciła w Katyniu kogoś bliskiego.  W kwietniu 2016r. uhonorujemy pamięć tej osoby posadzeniem   Dębu Pamięci w ogrodzie przedszkolnym.       Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z dyrekcją przedszkola do piątku 12 II 2016r.  
2016-01-25
Kochani Rodzice, jeśli chcecie aby Wasze dziecko we wrześniu z uśmiechem na twarzy przekroczyło próg naszego przedszkola, zapraszamy do Przedszkola Szesnastka już 25 stycznia 2016r. W najbliższy poniedziałek rusza kolejna edycja zajęć adaptacyjno-edukacyjnych dla przyszłych przedszkolaków. Zajęcia będą odbywać się w każdy poniedziałek w godz. 16.15-18.15.   W bezpiecznych warunkach  WASZE SKARBY  będą mogły nauczyć się samodzielności,  poznawać zasady, rytm dnia  i próbować włączać się do wspólnej zabawy z rówieśnikami.   Zapisu na zajęcia należy dokonać drogą mailową: przedszkole@szesnastka.olsztyn.pl lub pod numerem telefonu: 89 526 00 70, 89 526 95 76   SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
2016-01-17
Zapraszamy Społeczność  naszego Przedszkola oraz wszystkich ludzi dobrego serca 17 stycznia 2016 r. o godz. 15.00  na Mszę Św., która odprawiona będzie  w Kościele Św. Józefa w Olsztynie, w intencji dzieci, rodziców i pracowników  Przedszkola Szesnastka im Ireny Kwintowej w Olsztynie.  Po Mszy Św. dzieci z grupy VII „Dzwoneczki”  przedstawią Jasełka  pt. Tajemnica narodzenia Pana Jezusa. Taca zbierana w czasie Mszy Św.,  będzie przeznaczona na leczenie  i rehabilitację naszego przedszkolaka  Kubusia Matusiaka.
2016-01-13
Dnia 13 I 2016r. (środa) o godz. 9.00 odbędzie się koncert folharmonii dla naszych przedszkolaków.
2015-12-16
Dnia  16 XII 2015r. (środa) o godz. 9.15 przedszkolaki obejrzą teatrzyk pt. " Opowieść zimowa"
2015-11-18
Dnia 18 XI 2015r. (środa) dzieci z naszego przedszkola będą miały okazję obejrzeć koncert filharmonii w wykonaniu muzyków z Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.
2015-11-21
Serdecznie zapraszamy wszystkich na autorskie Warsztaty Kulinarne Rodziców z Dziećmi, które poprowadzi dr Katarzyna Podbielska!  
2015-11-04
Dnia 4 XI 2015 r. (środa) nasze przedszkolaki będą oglądały  przedstawienie teatralne pt.: "Podróż do krainy zagadek" o godz. 10.00 obejrzą gr. I, II, III, IV o godz. 10.50 obejrzą gr. V,VI, VII
2015-10-21
Dnia 21.10.2015 (środa) o godz. 9.15 w sali gimnastycznej nasze przedszkolaki obejrzą teatrzyk pt. "Szewczyk Dratewka".
Dziś Dzień Edukacji Narodowej! Nasze Przedszkolaki zrobiły nam wielką przyjemność i narysowały wszystkich pracowników przedszkola! Zapraszamy do oglądania tej wyjątkowej galerii pod adresem: http://www.szesnastka.olsztyn.pl/415,jak_nas_widza_dzieci?
                         DRODZY RODZICE! KOCHANE DZIECIAKI!                               Od 16 października świętować będziemy "Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia". Zgodnie z tradycją naszego przedszkola upieczemy chleb na zakwasie. W związku z tym zapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziału w przedszkolnym konkursie rodzinnym na WIERSZ O CHLEBIE Wiersze o chlebie, jego pieczeniu, jedzeniu, lubieniu itp. (podpisane imionami i nazwiskami autorów oraz nazwą grupy dziecka) prosimy składać do 19 października u nauczycielek grup.                                                                                                          Życzymy weny twórczej i przyjemnej zabawy!
  Drodzy Rodzice! W dniach 7 (gr. VI i VII) i 9.10.15 (gr. V) o godz. 9.30 odbędzie się diagnoza umiejętności matematycznych u dzieci 5-letnich (rocznik urodzenia 2010).
2015-09-22
PRÓBNA EWAKUACJA
2015-09-07
  SZANOWNI RODZICE Zapraszamy na zebranie ogólne, które odbędzie się w sali gimnastycznej: dla grup: I, II, III, IV – dnia 15.09.2015r.; dla grup: V, VI, VII – dnia 16.09.2015r. Następnie zapraszamy na zebrania organizacyjne do sal grup.  
2015-09-01
Żwawo kroczą do przedszkola Po wakacjach dzieci Ptaszek śpiewa, W górze nadal słońce świeci Wszyscy wchodzą do swej sali Z panią się witają, Piękne koło szybko tworzą Piosenkę śpiewają!
2015-08-25
Powiedź Jasiu, powiedź Olu, gdzie najlepiej jest?                 W PRZEDSZKOLU !!! Aby to sprawdzić zapraszamy na dni adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną w naszej placówce  w dniach 26, 27, 28 VIII 2015 r. w godz. 9.00- 11.00  gr.I "Kaczuszki" i w godz. 11.30-13.30 gr.II "Kasztanki" . Pamiętajmy o  obuwiu  na zmianę i jeżeli dziecko ma taką potrzebę może zabrać ze sobą ulubioną maskotkę. Do zobaczenia! 
2015-06-20
Zapraszamy Rodziców grup starszych na Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego, które odbędzie się dnia 20 VI 2015 (sobota) o godz. 10.00 w Auditorium Maximum przy ul.  Wojska Polskiego 13 w Olsztynie. Prosimy Rodziców o przyprowadzanie dzieci na miejsce do godz. 9.45.
2015-06-08
Dnia 8 VI 2015 (poniedziałek) wszystkie  nasze przedszkolaki wyjeżdzają na wycieczkę do "Leśnych Wrót" koło Klewek. Prosimy rodziców, aby w tym dniu przyprowadzali swoje dzieci do godz. 7.45 .