Dziecięca matematyka

Od wielu lat nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr.16 im Ireny Kwintowej w Olsztynie realizowały elementy programu Dziecięca Matematyka prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej w oparciu o wiedzę zdobytą podczas warsztatów Matematyka I ( luty 2003), Matematyka II (marzec 2003) i Wspomaganie dzieci w rozwijaniu zdolności do skupiania uwagi i świadomego zapamiętywania (kwiecień 2005) oraz dostępne artykuły i literaturę.

 Przedszkole Niepubliczne Szesnastka im. Ireny Kwintowej (od września 2007) kontynuowało metody i formy pracy w zakresie edukacji matematycznej. Rada pedagogiczna wzięła udział w warsztatach Badanie kompetencji do diagnozy matematycznej (grudzień 2009).

Po warsztatach Rozpoznawanie uzdolnień matematycznych dzieci w przedszkolu i na początku nauki szkolnej w ramach nauczycielskiej diagnozy ( maj 2011)  przeprowadzonych przez p. Ewę Zielińską nauczycielki placówki włączyły się w badania nad uzdolnieniami matematycznymi przedszkolaków  i przeprowadziły diagnozę dzieci 5 i 6-letnich.

 Otrzymane wyniki zmotywowały radę pedagogiczną do udziału we współorganizacji konferencji Dziecko uzdolnione matematycznie- diagnozowanie oraz wspieranie w rozwoju i edukacji (wrzesień 2011), udziału w konferencji Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej (listopad 2011) oraz zorganizowaniu kolejnych warsztatów dla n-li Wspieranie rozwoju i edukacji dzieci uzdolnionych matematycznie zgodnie z programem prof. Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej (grudzień 2011) i wykładu prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej dla rodziców i nauczycieli Matematycznie uzdolnione przedszkolaki w olsztyńskich przedszkolach (maj 2012).

 Jednocześnie rada pedagogiczna dostrzegła celowość prowadzenia corocznie (od 2012 do chwili obecnej) diagnozy uzdolnień matematycznych przedszkolaków oraz rozwijania umiejętności dzieci nie tylko w codziennej pracy, ale także podczas zajęć koła matematycznego (2014-2016).

 Nabywanie nowych umiejętności jest realizowane czynnościowo poprzez działanie i doświadczanie samych „uczniów”, na trzech poziomach uwzględniających możliwości dzieci słabych, przeciętnych i uzdolnionych.

 Rada pedagogiczna Przedszkola Szesnastka bazując na dotychczasowych doświadczeniach oraz coraz większej wiedzy przekonana o słuszności rozwijania umiejętności matematycznych przedszkolaków wg koncepcji prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej podjęła decyzję o opracowaniu i wprowadzeniu w życie innowacji pedagogicznej MAŁY RACHMISTRZ (od września 2013 do czerwca 2016) oraz zorganizowaniu I konkursu matematycznego dla przedszkolaków ( maj 2014).

 Dostęp do nowych wydawnictw literatury i artykułów autorek programu Dziecięca matematyka kolejne warsztaty i szkolenia – Praca z dzieckiem uzdolnionym matematycznie (luty 2014), Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier (wrzesień 2014), studia podyplomowe Matematycznie uzdolnione dzieci-diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja (trzech osób z rady pedagogicznej), kolejna diagnoza dzieci w roku szkolnym 2014/2015, przygotowania do II konkursu matematycznego to podstawa do dalszej pracy z  dziećmi w przedszkolu.

 Od kilku lat nie tylko diagnozujemy umiejętności matematyczne naszych przedszkolaków ale też zajmujemy się pedagogizacją środowiska rodzinnego organizując: prezentacje, wykłady, zajęcia warsztatowe dla dzieci i rodziców, zapoznając z wynikami diagnozy uzdolnień, udostępniając artykuły i literaturę.

Zajmując się praktycznym wdrażaniem i propagowaniem koncepcji prof., Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej nie zapominamy o słowach twórczyni programu zawartej w jednej z książek:

 „ Liczenie jest dla dziecka sposobem na poznanie i porządkowanie tego, co je otacza. Dlatego dzieci  lubią popisywać się sprawnością w liczeniu. Liczą do stu, trzystu... i nie szkodzi, gdy pomylą kolejność liczebników, ważne, że liczą do utraty tchu.”

 

                                                                                     opracowała:  Małgorzata Pacholczyk