WARMINŃSKO MAZURSKIE STOWARZYSZENIE DOBRO ZDROWIE I EDUKACJA CELEM KAŻDEGO OLSZTYNIANINA

WARMINŃSKO MAZURSKIE STOWARZYSZENIE
DOBRO ZDROWIE I EDUKACJA CELEM KAŻDEGO OLSZTYNIANINA


założone zostało 22 listopada 2004 r przez pracowników i rodziców Przedszkola Miejskiego nr 16 im. Ireny Kwintowej w Olsztynie. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego – status przyznania OPP 29 grudnia 2005r. Po przekształceniu w niepubliczne Przedszkole Szesnastka w 2007 r., Stowarzyszenie nadal wspiera działalność tej placówki.

Zarząd działa w składzie:
Prezes - Jolanta Jastrzębska
Wiceprezes - Piotr Wasześcik
Sekretarz - Małgorzata Pacholczyk

Członkowie:
Barbara Dubrowska
Sabina Dąbrowska


Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Zwiększenie zakresu uczestnictwa rodziców w edukacji własnych dzieci, oznaczające większy ich wpływ i zaangażowanie w życie przedszkoli, szkół i lokalnej społeczności[1].
 2. Wspieranie wychowania i edukacji dzieci i młodzieży oraz dbanie o ich wszechstronny i harmonijny rozwój.
 3. Pomoc rodzinom:
  • w tworzeniu domowego środowiska, jako wsparcia dla uczących się dzieci,
  • znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
  • zagrożonym patologią społeczną,
  • we wdrażaniu dzieci niepełnosprawnych do życia społecznego,
  • w zakresie rozwijania sprawności, umiejętności i zdolności ich dzieci.
 4. Kultywowanie historii i tradycji własnego miasta i regionu.
 5. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 6. Podejmowanie działań wychowawczo – profilaktycznych z edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
 7. Organizowanie spotkań, szkoleń, kursów, imprez kulturalnych, wycieczek dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.