O nas    wizja

Wizja

stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju i osiągania dojrzałości szkolnej, wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci poprzez umożliwienie uczestniczenia w różnorodnych formach pedagogizacji, dbanie o dobry klimat społeczny, sprzyjający efektywnej współpracy całej społeczności przedszkolnej, nawiązywanie współpracy z instytucjami lokalnymi działającymi na rzecz edukacji małego dziecka.