O nas    pracownicy

Pracownicy

                                                                    

 
Dyrektor: Jolanta Jastrzębska   
   
   

   
Wicedyrektor: Barbara Dubrowska

      

Menager: Piotr Jastrzębski 
 


Kadra pedagogiczna:


Anna Bem - nauczyciel
współorganizujący proces kształcenia,
oligofrenopedagog  


Beata Biała - nauczyciel wychowania
przedszkolnego

 


Beata Bokuniewicz - nauczyciel
wychowania przedszkolnego

 


Joanna Ciborowska - nauczyciel
wychowania przedszkolnego,
nauczyciel wspomagający rozwój dziecka,
lektor języka angielskiego

 


Anna Dymińska - nauczyciel wychowania
przedszkolnego


Anna Goławska - nauczyciel
wychowania przedszkolnego


Monika Grabowska -  nauczyciel
wychowania przedszkolnegoZuzanna Jastrzębska-Krajewska
- nauczyciel wychowania przedszkolnego,
pedagog specjalny, terapeuta SI I st.,
WWR, dr nauk społecznych

 


Agnieszka Jaworska - nauczyciel
wychowania przedszkolnego

 


Aneta Jurczak - nauczyciel wychowania
przedszkolnego, pedagog specjalny

 


Magdalena Kochanowska - nauczyciel
wychowania przedszkolnego

 


Aleksandra Korniowska- nauczyciel
wychowania przedszkolnego,
pedagog specjalny

 


Anna Makowska - nauczyciel
wychowania przedszkolnego

 


Małgorzata Pacholczyk -  nauczyciel
wychowania przedszkolnego, pedagogJolanta Podolak - rytmiczka
 


Katarzyna Tkacz - logopeda

 


Magda Wcisło -  nauczyciel
wychowania przedszkolnegoMartyna Wójcicka - nauczyciel
wychowania przedszkolnego,
lektor języka angielskiego

 


Urszula Lewko - nauczyciel
wychowania przedszkolnego,
oligofrenopedagog

 

Kierownik administracyjny:


Sabina Dąbrowska


Księgowa:


Beata Dąbrowska
 

Pracownicy kuchni:


Irena Adamiak - szef kuchni
 


Beata Kaczyńska - pomoc
 


Jowita Kiljan - pomoc

Pomoce nauczyczycielek:


Małgorzata Dąbrowska
 


Gabriela Niska-Grzeszczyk
 


Ewa Krupa
 


Jolanta Olejarczyk
 


Alina Pilipienko
 


Barbara Wiesiołek
 


Beata Krasińska

Ogrodnik:


Józef Borysiewicz