Ramowy rozkład dnia

 


600 - 830
Schodzenie się dzieci i powitanie w grupie.
Stwarzanie atmosfery sprzyjającej podejmowaniu przez dzieci różnorodnych form aktywności.
Praca indywidualna. Ćwiczenia poranne.
Czynności sanitarno – higieniczne.

830 - 900
Śniadanie.

900 - 1030
Organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych,
przez realizowanie dążeń do wypowiadania siebie
w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

1030 - 1045
II śniadanie.

1045 - 1200
Zabawy organizowane oraz swobodne
w ogrodzie przedszkolnym, bądź w sali, spacery.
Czynności sanitarno –higieniczne.

1200 - 1230
Obiad II danie.

1230 - 1430
Czynności sanitarno – higieniczne.
Odpoczynek poobiedni w grupach młodszych.
W grupach V, VI, VII i VIII stwarzanie i wykorzystywanie sytuacji edukacyjnych rozwijających potencjał dzieci.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, język angielski.

1430 - 1500
Obiad zupa.

1500 - 1700
Różne formy aktywności
podejmowane z inicjatywy dzieci bądź zainspirowane przez nauczycielkę. Praca indywidualna.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Zajęcia dodatkowe. Pożegnanie dzieci.