Rekrutacja 2024/2025

REKRUTACJA 

na rok szkolny 2024/2025

Karta dostępna w zakładce: http://www.szesnastka.olsztyn.pl/42,rekrutacja_2024_2025

Harmonogram rekrytacji na rok szkolny 2024/2025:

22 stycznia – 9 lutego 2024 r.

 

Rodzice dzieci uczęszczających, potwierdzają chęć korzystania z usług przedszkola, przedkładając nauczycielkom w grupie kartę potwierdzającą zgłoszenie dziecka do Przedszkola.

Karta powinna być wypełniona we wszystkich polach. Na karcie wymagane są podpisy obojga Rodziców.

 

 

1 – 29 lutego 2024 r.

 

Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dzieci, które po raz pierwszy zapisywane są do przedszkola.
O przyjęciu dzieci do poszczególnych grup decyduje ilość wolnych miejsc w poszczególnych grupach.


 

do 8 marca 2024 r.

 

Wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Dzieci niezakwalifikowane mogą być zapisane na listę rezerwową i oczekiwać na miejsce.

 


Karty zgłoszeń dzieci, które po raz pierwszy zapisywane są do przedszkola, będą przyjmowane 
w godzinach pracy Przedszkola w księgowości lub w gabinecie dyrektora.