Organizacja

2018-06-20
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej pr...
2018-02-01
Szanowni Rodzice, luty jest miesiącem rekrutacji na nowy rok szkolny w Przedszkolu Szesnastka.  Warunki postawione przez Prezydenta Olsztyna w celu zawarcia nowej umowy, na dalsze prowadzenie działalności edukacyjnej przy ul. Zamenhofa 20, zostały spełnione. Jesteśmy na etapie oczekiwania na protokół po zakończonej kontroli i uzgadniania kwoty dopłaty do czynszu za okres bezumownego korzystania z nieruchomości. Coraz więcej Rodziców dopytuje się o możliwość składania kart zgłoszenia na kolejny rok szkolny.  W związku z tym ogłaszamy nabór warunkowy na rok szkolny 2022/2023, ponieważ jesteśmy przekonani o tym, że umowa zostanie podpisana, zgodnie z publicznym oświadczeniem Prezydenta Olsztyna.
2014-09-01
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach pracyprzedszkola, tj. od 6.00 do 17.00. OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE opłata stała: 430zł- nie podlega zwrotowi dzienna stawka żywieniowa: 11 zł- zwracana jest w następnym miesiącu za nieobecność dziecka powyżej jednego dnia. Ubezpieczenie 32 zł – dziecko ubezpieczone jest przez cały rok s...
600 - 830 Schodzenie się dzieci i powitanie w grupie. Stwarzanie atmosfery sprzyjającej podejmowaniu przez dzieci różnorodnych form aktywności. Praca indywidualna. Ćwiczenia poranne. Czynności sanitarno – higieniczne. 830 - 900 Śniadanie. 900 - 1030 Organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych, przez realizowanie dążeń do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, ...