Organizacja

2018-06-20
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej pr...
2023-02-01
​REKRUTACJA  na rok szkolny 2023/2024 Harmonogram rekrytacji na rok szkolny 2023/2024: 26 stycznia – 8 lutego 2023 r. Rodzice dzieci uczęszczających, potwierdzają chęć korzystania z usług przedszkola, przedkładając dyrektorowi kartę potwierdzającą zgłoszenie dziecka do Przedszkola. Karty potwierdzające zgłoszenie dziecka do Przedszkola wydawane i przyjmowane są przez nauczycielki poszczególnych grup.  Karta powinna być wypełniona we wszystkich polach. Na karcie wymagane są podpisy obojga Rodziców.   1 – 28 lutego 2023 r. Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dzieci, które po raz pierwszy zapisywane są do przedszkola. O zapisie dzieci do poszczególnych grup decyduje ilość wolnych miejsc w poszczególnych grupach.   do 10 marca 2023 r. Wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2023/2024. Dzieci niezakwalifikowane mogą być zapisane na listę rezerwową i oczekiwać na miejsce.   Instrukcja wypełnienia karty zgłoszenia w formie elektronicznej Pobierz kartę zgłoszenia na dysk i otwórz w programie Acrobat Reader. Otwórz zakładkę NARZĘDZIA, wybierz opcję WYPEŁNIJ I PODPISZ. Po wypełnieniu karty, zapisz ją na swoim dysku z zachowaniem zmian. Otwórz stronę epuap.gov.pl Naciśnij niebieskie pole PODPISZ DOKUMENT Wybierz niebieskie pole START Wybierz środkową opcję i naciśnij DALEJ Naciśnij przycisk PODPISZ LUB SPRAWDŹ DOKUMENT PDF Wybierz dokument z dysku Naciśnij PODPISZ Zaloguj się na profil epuap Wybierz PODPISZ PODPISEM ZAUFANYM Wpisz otrzymany kod sms i naciśnij POTWIERDŹ Wybierz niebieski przycisk POBIERZ Pobraną i podpisaną kartę zgłoszenia wyślij mailem na adres przedszkola: przedszkole@szesnastka.olsztyn.pl   Po doręczeniu karty, wyślemy potwierdzenie jej otrzymania.
2014-09-01
Opłata stała: 450zł- nie podlega zwrotowi dzienna stawka żywieniowa: 11 zł- zwracana jest w następnym miesiącu za nieobecność dziecka powyżej jednego dnia. Ubezpieczenie 39zł – dziecko ubezpieczone jest przez cały rok szkolny 24 godz. na dobę Podstawa programowa wychowania przedszkolnegorealizowana jest w godzinach pracy przedszkola, tj. od 6.00 ...
600 - 830 Schodzenie się dzieci i powitanie w grupie. Stwarzanie atmosfery sprzyjającej podejmowaniu przez dzieci różnorodnych form aktywności. Praca indywidualna. Ćwiczenia poranne. Czynności sanitarno – higieniczne. 830 - 900 Śniadanie. 900 - 1030 Organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych, przez realizowanie dążeń do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, ...