Angielski

Język angielski w grupach młodszych (I,II,III,IV) jest prowadzony w oparciu o program własny pt. „I`ll tell you a story”, z wykorzystaniem modułu Program literacki – Klucz do uczenia się, dla dzieci 3-4-letnich. Autorem programu jest Joanna Ciborowska.
Wykorzystanie bajek w edukacji obcojęzycznej, skierowanej zwłaszcza do dzieci najmłodszych, pozwala im na naturalne przejście pomiędzy j. angielskim, a językiem ojczystym. Bajki, które są wykorzystywane na zajęciach j. angielskiego, równolegle są omawiane przez nauczycielki grupy, podczas zajęć z modułu literackiego, 
w j. polskim. Znajomość bajek w języku ojczystym ułatwia dzieciom zrozumienie jej 
w j. angielskim, przez co motywuje je do podejmowania różnorodnych aktywności związanych z bajkami. Stają się one dla nich funkcjonalne, naturalnym jest przechodzenie z języka ojczystego, na angielski i odwrotnie. Zawarte w bajkach zwroty i powiedzenia, pozwalają na naturalne opanowane podstawowych funkcji języka np. przedstawianie się, opowiadanie o tym, jak się czuję itp. Uczenie się języka obcego jest całościowe, naturalne i adekwatne do otaczającej dziecko rzeczywistości. Tylko wtedy jest ono efektywne i łatwe. Dziecko myśli bowiem w sposób funkcjonalny i używa języka, który jest dla niego zrozumiały, który wypływa z wewnętrznej potrzeby porozumiewania się.

Prowadząca grupy młodsze: Joanna Ciborowska, absolwentka Studiów Podyplomowych Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego WM-ODN


W naszym przedszkolu dzieci uczą się poprzez metodę zabawową, naturalną, komunikacyjną, ale głównie wykorzystywana jest metoda reagowania całym ciałem TPR (Total Physical Response),  która nacisk kładzie na rozumieniu języka i wykonywaniu poleceń. Nieodzownymi środkami są także gry dydaktyczne, rymowanki, historyjki obrazkowe, wierszyki, piosenki oraz kolorowe ilustracje (flashcards). Program zajęć języka angielskiego skupia się wokół następujących tematów: ja, mój dom, moja rodzina, kolory, owoce, warzywa, zabawki, zwierzęta (domowe, hodowlane, dzikie), środki transportu, zawody, pory roku, pogoda, pożywienie, części garderoby, części ciała, umiejętności ruchowe. Dzieci są także zapoznawane ze świętami i tradycjami typowymi dla krajów anglojęzycznych.

Prowadząca grupy starsze: Martyna Wójcicka, absolwentka Wydziału Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim