Przedszkole Promujące Zdrowie

 

Społeczność naszego Przedszkola zgadza się ze stwierdzeniem, że zdrowie jest dobrem największym. Szukając sposobów dbania o zdrowie w ujęciu holistycznym w  1996 roku Pracownicy Przedszkola Miejskiego Nr 16 im. Ireny Kwintowej w Olsztynie poznali ideę Szkoły Promującej Zdrowie. Od tego czasu edukacja i promocja zdrowia na stałe została wpisana w koncepcję pracy naszego Przedszkola. Dbamy o zdrowy styl życia całej Społeczności Przedszkola, również po jego przekształceniu w niepubliczne Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej w Olsztynie. Priorytetem w naszej pracy jest dbanie o atmosferę sprzyjającą efektywnej współpracy na rzecz wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków. Nasze działania koncentrują się na edukacji motywującej dzieci, pracowników i rodziców do dokonywania zdrowych  wyborów  w sprawie swojego stylu życia, do odpowiedzialności za zdrowie własne, a także innych ludzi w swoim otoczeniu, a szczególnie dzieci.

 

„Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.”

 

Przyzwyczajenia, wiedza i nawyki nabyte w młodości, na pewno zadecydują o późniejszych zachowaniach i stylu życia naszych wychowanków. Koncentrujemy się nad tym zadaniem rozwiązując problemy priorytetowe, wybrane na podstawie diagnozy potrzeb. Tak uczymy się pracować od ponad dwudziestu lat, nabierając coraz większego przekonania dla koncepcji Szkół Promujących Zdrowie.

Potwierdzeniem tego, że realizujemy cele Szkoły Promującej Zdrowie było otrzymanie Certyfikatów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie w latach: 2003, 2006, 2010, 2012, 2015.

Minęły kolejne trzy lata od otrzymaniu piątego już Certyfikatu, dlatego chcemy podzielić się tym co robimy i w jaki sposób pracujemy oraz co z tego mamy, aby otrzymać akceptację dla naszych działań.

Załączamy prezentacje szczegółowo ukazujące priorytety wszystkich zespołów zadaniowych.

Każdego roku rodzice, którzy po raz pierwszy posyłają dzieci do naszego przedszkola zapoznawani są z koncepcją Szkoły Promującej Zdrowie. Z rozmów, ankiet, e-maili wiemy, że wielu rodziców dokonuje wyboru naszej placówki ze względu na realizację licznych projektów na rzecz zdrowego stylu życia.

 

Pracownicy uczestniczą w szkoleniach, na których uczą się zasad pracy, diagnozowania problemów priorytetowych, ewaluacji. Akceptacja naszej społeczności dla tej idei przejawia się w konkretnych działaniach w planowaniu i realizowaniu projektów na rzecz kształtowania postawy prozdrowotnej. Większość rodziców świadomie i chętnie uczestniczy w życiu naszej placówki, włączając się aktywnie w realizację innowacyjnych projektów. Wysoka frekwencja na uroczystościach, festynach, imprezach (podczas których promowane jest zdrowie),  świadczy o ich akceptacji. Rodzice wysoko oceniają ich poziom, czego dowodem są informacje zwrotne.  Pozyskujemy sojuszników, którzy włączają się lub pomagają w realizacji naszych projektów.

 

Szczególną rolę w realizowaniu zadań Przedszkolnego Zespołu Promocji i Edukacji Zdrowia pełni rada pedagogiczna. Wszystkie nauczycielki i pracownicy naszej placówki w pełni akceptują ideę Przedszkola Promującego Zdrowie. Zespoły zadaniowe, realizujące cele wynikające z koncepcji naszego Przedszkola,  efektywnie współpracują z Zespołem (Zespół edukacji regionalnej,  Zespół wychowawczy i pomocy pedagogicznej, Zespół ds. wizerunku i promocji przedszkola, Zespół edukacji matematycznej, Zespół edukacji przyrodniczej). Efektywna współpraca pomiędzy zespołami podnosi jakość realizowanych działań, ich wysoką ocenę.   

 

PLAN DZIAŁAŃ Przedszkola Szesnastka im. Ireny Kwintowej w roku szkolnym 2022/2023
Część wstępna planowania
Diagnoza potrzeb:

U 20% przedszkolaków występują zachowania agresywne, nieadekwatnie  do przeżywanych emocji i to sprawia wiele trudności nauczycielom podczas zajęć i zabaw z dziećmi.
Szczególnie w grupach 3,4 – latków w okresie jesienno-zimowym, występuje duża absencja dzieci, ze względu na zachorowania górnych dróg oddechowych.  
 Brak gabinetów, pomieszczeń dla specjalistów utrudnia w znacznym stopniu organizację zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
15% wychowanków nie radzi sobie z przeżywanymi emocjami i wywołuje konflikty w grupach rówieśniczych.

Wybór problemu priorytetowego:
15% wychowanków nie radzi sobie z przeżywanymi emocjami i wywołuje konflikty w grupach rówieśniczych.

Uzasadnienie wyboru problemu priorytetowego:
Obserwacje prowadzone w ramach nadzoru pedagogicznego, rozmowy z nauczycielkami, wykazały, że niektóre dzieci przezywają różne stany emocjonalne (lęk, strach, zakłopotanie, radość itp.). Nieumiejętne wyrażanie tych emocji jest powodem zachowań dzieci nieakceptowanych społecznie.  Sytuacja ostatnich kilku lat, dotycząca pandemii koronawirusa oraz wojna na Ukrainie powodują znaczne obniżenie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci. Informacje przeznaczone dla dorosłych, przekazywane w mediach oraz rozmowy prowadzone w domach naszych wychowanków docierają w sposób niekontrolowany do dzieci. Często nie są one dostosowane do możliwości przetworzenia i właściwego zrozumienia przez dzieci. Obrazy pojawiające się w TV wywołują strach u dorosłych, co ma również przełożenie na emocje i uczucia dzieci, a w następstwie na ich zachowanie. Z obserwacji oraz rozmów z nauczycielkami i rodzicami wynika, że dzieci nie potrafią radzić sobie z emocjami, co skutkuje częstymi konfliktami w grupach rówieśniczych. Małe dzieci zachowują się niewłaściwie, bo brak im i umiejętności społecznych i emocjonalnych. Powinny być uczone tego przez kompetentnych nauczycieli i rodziców. Z diagnozy potrzeb wynika również, że nauczycielkom często brakuje skutecznych narzędzi i doskonalenia miękkich umiejętności, aby skutecznie i długofalowo radzić sobie z trudnymi sytuacjami powstałymi w ich grupach. Często brakuje też nauczycielkom umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, które towarzyszą im w momencie nieakceptowanego zachowania wychowanków.

Pliki do pobrania:

pdf

Poradnik Przedszkole Promujące Zdrowie

(6 769 kb)

ppt

Autoewaluacja

(4 275 kb)

pdf

Przedszkole Promujące Zdrowie prezentacja cz.1

(1 597 kb)

pdf

2

(5 709 kb)

pdf

3

(641 kb)

pdf

4

(3 423 kb)

pdf

5

(2 676 kb)

pdf

6

(10 028 kb)

pdf

7

(4 025 kb)