Rekrutacja 2021/2022

REKRUTACJA 

na rok szkolny 2021/2022

Od 26 stycznia2021r. wydajemy KARTY POTWIERDZAJĄCE ZGŁOSZENIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

na następny rok szkolny

Rodzice, którzy chcą, aby dzieci kontynuowały edukację Przedszkolu Szesnastka im. Ireny Kwintowej, 

powinni złożyć KARTĘ POTWIERDZAJĄCĄ ZGŁOSZENIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA do 12 lutego br.

Zasady rekrutacji do Przedszkola Szesnastka im. Ireny Kwintowej, zgodnie z § 15 Statutu:

 1. Pierwszeństwo zapisu do Przedszkola Szesnastka im. Ireny Kwintowej mają Rodzice dzieci uczęszczających  do przedszkola, którzy regularnie uiszczają opłaty za pobyt dziecka.
 2. Rodzice dzieci uczęszczających, potwierdzają chęć korzystania z usług przedszkola, przedkładając dyrektorowi kartę potwierdzającą zgłoszenia dziecka na kolejny rok szkolny w terminie do 12 lutego 2021r.
 3. W przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021, nie zapewnia się miejsca na rok szkolny 2021/2022.
 4. Składanie kart zgłoszeń dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny obowiązuje rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola.
  • karty zgłoszeń wydawane są i przyjmowane od 15 lutego do marca 2021r.,
  • za dzieci zakwalifikowane do przedszkola, rodzice uiszczają opłatę (tzw. wpisowe) w kwocie 200 zł,
  • wpisowe gwarantuje rodzicom, możliwość kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnych latach,
  • kwota wpisowego nie podlega zwrotowi, powinna być zapłacona po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola.
 5. Zapisy do przedszkola dokonywane są w kolejności zgłoszeń do danej grupy wiekowej.
 6. Decyzję w sprawie kwalifikacji dzieci do przedszkola podejmuje dyrektor.
 7. Decyzja dyrektora jest decyzją ostateczną. 
 8. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku szkolnego w przypadku wolnych miejsc.

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022


26 stycznia - 12 lutego 2021r.

Rodzice dzieci uczęszczających, potwierdzają chęć korzystania z usług przedszkola, przedkładając dyrektorowi kartę potwierdzającą zgłoszenie dziecka do Przedszkola.

Karty potwierdzające zgłoszenie dziecka do Przedszkola wydawane i przyjmowane są przez nauczycielki poszczególnych grup. Karta powinna być wypełniona we wszystkich polach. Na karcie wymagane są podpisy obojga Rodziców.

15 lutego - marca 2021r.

Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dzieci, które po raz pierwszy zapisywane są do przedszkola.
O zapisie dzieci do poszczególnych grup decyduje ilość wolnych miejsc w poszczególnych grupach.


do 12 marca 2021r.

Wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. 

Dzieci niezakwalifikowane mogą być zapisane na listę rezerwową i oczekiwać na miejsce.


W roku szkolnym 2021/2022 planowane są następujące grupy wiekowe:

2,5 i 3 latków, 3 latków, 4 latków, 4 i 5 latków, 5 i 6 latków, 6 latków.

Karty zgłoszeń dzieci, które po raz pierwszy zapisywane są do przedszkola, będą przyjmowane od 15 lutego 2021r. Przedszkolu codziennie godz. od 12.00-17.00

Pliki do pobrania:

pdf

Karta zgłoszeniowa 2021/2022

(247 kb)