Rekrutacja 2022/2023

Szanowni Rodzice,

luty jest miesiącem rekrutacji na nowy rok szkolny w Przedszkolu Szesnastka. 

Warunki postawione przez Prezydenta Olsztyna w celu zawarcia nowej umowy, na dalsze prowadzenie działalności edukacyjnej przy ul. Zamenhofa 20, zostały spełnione. Jesteśmy na etapie oczekiwania na protokół po zakończonej kontroli i uzgadniania kwoty dopłaty do czynszu za okres bezumownego korzystania z nieruchomości.

Coraz więcej Rodziców dopytuje się o możliwość składania kart zgłoszenia na kolejny rok szkolny. 
W związku z tym ogłaszamy nabór warunkowy na rok szkolny 2022/2023, ponieważ jesteśmy przekonani o tym, że umowa zostanie podpisana, zgodnie z publicznym oświadczeniem Prezydenta Olsztyna.

 

REKRUTACJA 

na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023:

14 lutego - 28 lutego 2022 r.

Rodzice dzieci uczęszczających, potwierdzają chęć korzystania z usług przedszkola, przedkładając dyrektorowi 
kartę potwierdzającą zgłoszenie dziecka do Przedszkola.

Karty potwierdzające zgłoszenie dziecka do Przedszkola wydawane i przyjmowane są przez nauczycielki poszczególnych grup. Karta powinna być wypełniona we wszystkich polach. Na karcie wymagane są podpisy obojga Rodziców.

 14 lutego - 7 marca 2022 r.

Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dzieci, które po raz pierwszy zapisywane są do przedszkola. Istnieje możliwość pobrania karty ze strony internetowej, złożenia jej osobiście w przedszkolu lub podpisanie podpisem zaufanym i przesłanie na adres e-mail przedszkola (instrukcja poniżej)
O zapisie dzieci do poszczególnych grup decyduje ilość wolnych miejsc w poszczególnych grupach.

do 15 marca 2022 r.

Wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023. 

Dzieci niezakwalifikowane mogą być zapisane na listę rezerwową i oczekiwać na miejsce.

 Do momentu podpisania nowej umowy najmu, nie będzie przyjmowane wpisowe od dzieci przyjętych po raz pierwszy  do Przedszkola Szesnastka.

 

Instrukcja wypełnienia karty zgłoszenia w formie elektronicznej

Pobierz kartę zgłoszenia na dysk i otwórz w programie Acrobat Reader.

Otwórz zakładkę NARZĘDZIA, wybierz opcję WYPEŁNIJ I PODPISZ.

Po wypełnieniu karty, zapisz ją na swoim dysku z zachowaniem zmian.

Otwórz stronę epuap.gov.pl

Naciśnij niebieskie pole PODPISZ DOKUMENT

Wybierz niebieskie pole START

Wybierz środkową opcję i naciśnij DALEJ

Naciśnij przycisk PODPISZ LUB SPRAWDŹ DOKUMENT PDF

Wybierz dokument z dysku

Naciśnij PODPISZ

Zaloguj się na profil epuap

Wybierz PODPISZ PODPISEM ZAUFANYM

Wpisz otrzymany kod sms i naciśnij POTWIERDŹ

Wybierz niebieski przycisk POBIERZ

Pobraną i podpisaną kartę zgłoszenia wyślij mailem na adres przedszkola: przedszkole@szesnastka.olsztyn.pl

 

Po doręczeniu karty, wyślemy potwierdzenie jej otrzymania.

Pliki do pobrania:

pdf

karta rekrutacja 2022/2023 do złożenia stacjonarnie

(246 kb)

pdf

karta rekrutacja 2022/2023 do złożenia elektronicznego

(252 kb)