Rekrutacja 2024/2025

REKRUTACJA 

na rok szkolny 2024/2025

Harmonogram rekrytacji na rok szkolny 2024/2025:

22 stycznia – 9 lutego 2024 r.

 

Rodzice dzieci uczęszczających, potwierdzają chęć korzystania z usług przedszkola, przedkładając nauczycielkom w grupie kartę potwierdzającą zgłoszenie dziecka do Przedszkola.

Karta powinna być wypełniona we wszystkich polach. Na karcie wymagane są podpisy obojga Rodziców.

 

 

1 – 29 lutego 2024 r.

 

Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dzieci, które po raz pierwszy zapisywane są do przedszkola.
O przyjęciu dzieci do poszczególnych grup decyduje ilość wolnych miejsc w poszczególnych grupach.


 

do 8 marca 2024 r.

 

Wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Dzieci niezakwalifikowane mogą być zapisane na listę rezerwową i oczekiwać na miejsce.

 


Karty zgłoszeń dzieci, które po raz pierwszy zapisywane są do przedszkola, będą przyjmowane 
w godzinach pracy Przedszkola w księgowości lub w gabinecie dyrektora.

 

Instrukcja wypełnienia karty zgłoszenia w formie elektronicznej

Pobierz kartę zgłoszenia na dysk i otwórz w programie Acrobat Reader.

Otwórz zakładkę NARZĘDZIA, wybierz opcję WYPEŁNIJ I PODPISZ.

Po wypełnieniu karty, zapisz ją na swoim dysku z zachowaniem zmian.

Otwórz stronę epuap.gov.pl

Naciśnij niebieskie pole PODPISZ DOKUMENT

Wybierz niebieskie pole START

Wybierz środkową opcję i naciśnij DALEJ

Naciśnij przycisk PODPISZ LUB SPRAWDŹ DOKUMENT PDF

Wybierz dokument z dysku

Naciśnij PODPISZ

Zaloguj się na profil epuap

Wybierz PODPISZ PODPISEM ZAUFANYM

Wpisz otrzymany kod sms i naciśnij POTWIERDŹ

Wybierz niebieski przycisk POBIERZ

Pobraną i podpisaną kartę zgłoszenia wyślij mailem na adres przedszkola: przedszkole@szesnastka.olsztyn.pl

 

Po doręczeniu karty, wyślemy potwierdzenie jej otrzymania.

Pliki do pobrania:

pdf

karta do złożenia stacjonarnie rekrutacja 2024/2025

(247 kb)

pdf

karta do podpisu elektronicznego

(260 kb)