Próbna ewakuacja

Dzisiaj tj. 22 września 2015r. odbyła się w Przedszkolu się próbna ewakuacja, wymagana przepisami rozporządzenia MSWiA  z dn. 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej . Nadzór nad tą akcją objęła Pani Urszula Bąkowska specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, oc i p.poż. Dzieci pod opieką nauczycielek oraz pozostałych pracowników opuściły budynek Przedszkola w ciągu 6 minut. Nauczycielki omówiły z dziećmi sytuację i cel wydarzenia związanego z próbną ewakuacją. Uwagi i wnioski zostaną omówione i wykorzystane celem kształtowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia.  Prosimy rodziców o porozmawianie z dziećmi o tej sytuacji.