OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

 

Opłata stała: 450zł - nie podlega zwrotowi

dzienna stawka żywieniowa: 11 zł  - zwracana jest w następnym miesiącu za nieobecność dziecka powyżej jednego dnia.

Ubezpieczenie 39 zł – dziecko ubezpieczone jest przez cały rok szkolny 24 godz. na dobę


Podstawa programowa wychowania przedszkolnegorealizowana jest w godzinach pracy przedszkola, 
tj. od 6.00 do 17.00.

Realizowana jest poprzez następujące programy, projekty i przedsięwzięcia:

 • zajęcia edukacyjne, wychowawcze oraz opiekuńcze na podstawie  programu "Klucz do uczenia się" - G. Doyla, N. Veraksa
 • zajęcia edukacyjne "Dziecięca matematyka" - na podstawie koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
 • program Wspomagania dzieci w rozwoju umysłowym i edukacji matematycznej na podstawie koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
 • zajęcia edukacyjne na podstawie projektu ZdrowyPrzedszkolak.org - wdrażajacy naturalna dietę i zdrowy styl życia,
 • rytmika,
 • religia - najstarsze grupy
 • język angielski,
 • joga,
 • diagnoza logopedyczna
 • indywidualna opieka logopedyczna dla dzieci z trudnościami w wymowie,
 • zajęcia wyrównawcze z pedagogiem dla dzieci z nieharmonijnym rozwojem,
 • zajęcia rozwijajace uzdolnienia matematyczne,
 • indywidualne porady psychologa dla rodziców,
 • spotkania z Panią Muzyką (Filharmonia).
 • spektakle teatralne,

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci rozpoczynają się w październiku, organizowane są na życzenie rodziców. Zapisy od września u nauczycielek w grupach. Oplaty ponaszą rodzice.