Koło Plastyczne

          „Działalność plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym jest uniwersalnym sposobem wspomagającym jego wszechstronny i harmonijny rozwój, doskonale rozwija ona koordynację wzrokowo- ruchową, sprawność manualną , koncentrację  uwagi oraz budzi  wyobraźnię, wrażliwość estetyczną i  pomysłowość.

        Podczas zajęć koła plastycznego „Mały Artysta” dzieci poprzez przyjemną zabawę mają  okazję  do wyrażania  swoich  emocji,  a ich aktywność twórcza wzmacnia poczucie własnej wartości oraz budzi wiarę we własne siły.

       Zajęcia te dają możliwość eksperymentowania na materiale plastycznym, są doskonałą okazją do poznania ciekawych technik plastycznych, zachęcają dzieci do podejmowania nowych wyzwań, aby w przyszłości czuły się w życiu zrealizowane, szczęśliwe i kreatywne”.

Prowadząca: Beata Akinis-Sowińska