Informacja ws. robotyki

Informujemy, że 14 XII i 28 XII br. nie będzie robotyki.

Opłata za w/w dni zostanie potrącona przy odpłatności.