Plan Wychowawczo-Profilaktyczny na rok 2018/2019

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z Planem Wychowawczo-Profilaktycznym naszego przedszkola na rok 2018/2019. Dokument dostępny w zakładce "Strefa Rodzica".