Zajęcia umuzykalniające z MUSICONEM

Muzyka towarzyszy życiu i aktywności każdego człowieka od zarania dziejów. Już w starożytności zwracano uwagę na jej właściwości estetyczne i potencjał terapeutyczny. Muzyka ma wiele form, stylów i gatunków, nie trzyma się żadnych ram i rozwija się już od początku istnienia świata. Wynikające z niej działania mogą znacząco wpływać na kształtowanie harmonijnej osobowości dziecka, a także wspomagać jego proces edukacyjny. Dziecko mające możliwość ekspresji artystycznej buduje pozytywny obraz samego siebie, uczy się zachowań prospołecznych, umiejętności relaksacji i percepcji świata muzyki. Zajęcia umuzykalniające z muzykoterapią wspierają ciekawość poznawczą i rozwój wyobraźni i wrażliwości twórczej, kształtują umiejętność poczucia rytmu, odreagowania napięć psychofizycznych oraz wzmacniają rozwój percepcji wzrokowej i słuchowej. W trakcie zajęć dzieci mają możliwość korzystania z dorobku takich autorów jak Carl Orff (Instrumentarium Orffa), Bati Strauss (Aktywne słuchanie muzyki) oraz Maciej Kierył (Mobilna rekracja muzyczna). Niewątpliwym atutem niniejszych zajęć dodatkowych jest możliwość pracy z MUSICONEM – innowacyjnym narzędziem edukacyjnym, które pozwala na naukę matematyki i programowania bez użycia komputera, za to z wykorzystaniem uniwersalnego języka – muzyki. Musicon m. in. usprawnia motorykę, koordynację, koncentrację i wzmacnia umiejętność spostrzegania, odbioru i przetwarzania informacji oraz pozwala w pełni eksplorować różnorodny świat dźwięków.
Prowadząca: Aneta Jurczak