Ogłoszenie

W związku z planami wprowadzenia 4 dniowego tygodnia pracy, Przedszkole Szesnastka zostało wytypowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do pilotażowego wdrożenia tej zmiany.
Od kwietnia dzieci będą przebywały w budynku Przedszkola od poniedziałku do czwartku, zaś w piątki zajęcia odbywać się będą w formie on-line.
Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania celowego w kwocie 640 zł miesięcznie za opiekę nad dzieckiem w piątki. Jedyny warunek, to wyrażenie zgody na takie rozwiązanie.

Prima Aprilis!!!!!!!!! :-))