Rekrutacja 2017/2018

REKRUTACJA

na rok szkolny 2017/2018

Zasady rekrutacji do Przedszkola Szesnastka im. Ireny Kwintowej, zgodnie z  § 10 Statutu:

 

 1. Pierwszeństwo zapisu do Przedszkola Szesnastka im. Ireny Kwintowej mają Rodzice dzieci uczęszczających już do naszej placówki, którzy regularnie uiszczają opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.
 2. Rodzice dzieci uczęszczających, potwierdzają chęć korzystania z usług przedszkola, przedkładając dyrektorowi kartę potwierdzającą zgłoszenia dziecka do Przedszkola na kolejny rok szkolny
  w terminie do 10 lutego 2017 r.
 3. W przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017, nie zapewnia się miejsca na rok szkolny 2017/2018.
 4. Składanie kart zgłoszeń dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny obowiązuje rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola.
  • karty zgłoszeń wydawane są i przyjmowane od 1 do 28 lutego 2017 r.,
  • za dzieci zakwalifikowane do przedszkola, rodzice uiszczają opłatę (tzw. wpisowe) w kwocie 200 zł,
  • wpisowe gwarantuje rodzicom, możliwość kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnych latach,
  • kwota wpisowego nie podlega zwrotowipowinna być zapłacona po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola.
 5. Zapisy do przedszkola dokonywane są w kolejności zgłoszeń do danej grupy wiekowej.
 6. Decyzję w sprawie kwalifikacji dzieci do przedszkola podejmuje dyrektor.
 7. Decyzja dyrektora jest decyzją ostateczną.
 8. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku szkolnego w przypadku wolnych miejsc.

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/2018


26 stycznia - 10 lutego 2017 r.

Rodzice dzieci uczęszczających, potwierdzają chęć korzystania z usług przedszkola, przedkładając dyrektorowi kartę potwierdzającą zgłoszenie dziecka do Przedszkola.

Karty potwierdzające zgłoszenie dziecka do Przedszkola wydawane i przyjmowane są przez nauczycielki poszczególnych grup.  Karta powinna być wypełniona we wszystkich polach. Na karcie wymagane są podpisy obojga Rodziców.

 

1 - 28 lutego 2017 r.

Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dzieci, które po raz pierwszy zapisywane są do przedszkola.
O zapisie dzieci do poszczególnych grup decyduje ilość wolnych miejsc w poszczególnych grupach.


do 10 marca 2017 r.

Wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

Dzieci niezakwalifikowane mogą być zapisane na listę rezerwową i oczekiwać na miejsce.


W roku szkolnym 2017/2018 planowane są następujące grupy wiekowe:
 

2,5 i 3 latków, 3 latków, 4 latków, 4 i 5 latków, 5 i 6 latków, 6 latków.

 


Karty zgłoszeń dzieci, które po raz pierwszy zapisywane są do przedszkola, będą przyjmowane
w gabinecie dyrektora w dniach:

poniedziałek             1200 - 1700
środa                         1400 - 1600
czwartek                   1230 - 1630