Dzwoneczki


Nauczycielki:
Beata Bokuniewicz
Agnieszka Miakisz

Pomoc nauczycielek:
Joanna Jara

Godziny pracy oddziału:
6.00-17.00

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze na poszczególne miesiące.
Charakterystyka dziecka 6-letniego
Charakterystyka dziecka 5-letniego