Ważna informacja dotycząca otwarcia Przedszkola Szesnastka z dniem 06.05.2020 w celu zapewnienia opieki dzieciom rodziców pracujących